Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào nút “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào các trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên World Wide Web thuộc sở hữu và vận hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi chỉ có thông tin được cung cấp tự nguyện, ví dụ: khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ để tìm việc, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin, ví dụ: khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi thông tin hồ sơ của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân tới Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có chỉ thị từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung do gia đình công ty Phần mềm, các đại lý được ủy quyền của Phần mềm và những nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác có mối quan hệ với Phần mềm và có thể làm bạn quan tâm đến.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực đưa ra. Chúng tôi không tiếp cận điều này như một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên xem điều đó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế để xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookie” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của Phần mềm đối với khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Website của bạn đã lưu trữ phần mềm, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn trên mạng, các trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể cho phép bạn sử dụng như một phần dịch vụ Máy phần mềm, có sẵn cho bất kỳ ai khác truy cập vào không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và khuyến nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Bất chấp những điều trước đó và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm hoàn toàn hợp tác với các quan chức nhà nước, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến nội dung (bao gồm việc truyền tải thông tin điện tử cá nhân hoặc riêng tư cho Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp tưởng chừng của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của chính nó. Với mục đích hạn chế để thực hiện việc hợp tác và các biện pháp đó và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cụ thể. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực giao tiếp mọi loại để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hay người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào đối với Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào các sản phẩm hoặc dịch vụ liên lạc; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm trong việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.