Liên hệ chúng tôi

Cần trợ giúp với Immediate XGen ngay? Dựa vào đội ngũ hỗ trợ chuyên sắp xếp của chúng tôi. Liên hệ qua email hoặc điện thoại theo sự thuận tiện của bạn.

Vui lòng nhớ rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên cung cấp trợ giúp kỹ thuật và chung cho Immediate XGen, cũng như giải đáp các yêu cầu liên quan đến phiên bản tự tạo Immediate XGen của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi kính nhờ bạn chuyển hướng chúng đến một trong các chứng khoán của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong các chứng khoán được chúng tôi hỗ trợ, vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối cho bạn.

Tham gia với chúng tôi

Đội của chúng tôi có sẵn để hỗ trợ bạn từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn tìm hiểu sâu hơn về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc tối đa hóa trải nghiệm với Immediate XGen.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch theo quy định trong chính sách riêng tư của Trang web.