Termini

SKOPU U MODIFIKAZZJONI TAL-FTEHIM

Int tikkunsidra mal-termini u l-kundizzjonijiet indikati fl-Intesa dwar l-użu tiegħek tal-Website. L-Intesa tkun ir-realtà sħiħa u biss bejn int u l-Softwer dawk li jikkonċernaw l-użu tiegħek tal-Website u tirriżulta l-ħolqien ta’ kull ftehim li qabel kien jew kuntemporanj u/ jew intensjonijiet jew/ kuxjenzi dwar il-Website. Nistgħu ngħaddu ftehim mingħandkom mill-ħin għall-ieħor skont id-disċerniment tagħna b’xejn ta’ avviż speċifiku lilkom. L-aħħar ftehim se jiġi ippubblikat fuq il-Website, u għandek tara l-ftehim qabel ma juża l-Website. Bill-użu ta’ l-Website u/ jew Servizzi kontinwati tiegħek, int tikkunsidra l-obbligu tiegħek li tikkompli kompli mill-waqt kollu mal-termini u l-kundizzjonijiet indikati fil-ftehim li japplikaw f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek taqra regolarment din il-paġna għall-aġġornamenti u/ jew bidliet.

REQUIREMENTS

Is-Website u s-Servizzi huma disponibbli biss lil individwi li jistgħu jaqsmu ftehim legali skont il-liġi applikabbli. Is-Website u s-Servizzi ma huma mħallsa għall-użu minn individwi taħt it-tul ta’ tnax-il (18) sena. Jekk int taħt it-tul ta’ tnax-il (18) sena, ma għandekx permess li tuża u/ jew taċċessa l-Website u/ jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Vannitur

Billi timpli l-formoli tal-ordni tal-każijiet applikabbli tas-swieq, tista’ tnaqqas, jew tipprova tnaqqas, prodotti jew/dawl servizzi partiċolari mill-websajt. Il-prodotti jew/dawl servizzi mmirati fuq il-websajt jistgħu jkunu jkomplu ħudijiet li jinħatnu mill-manifatturi jew distriibutori Terzi fornitori ta’ dawn il-prodotti. Il-softwer ma jirrapreżenta jew ma jwaqgħu xejn li l-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma esatti jew kompleti. Tifhem u tikkonvinċi li l-softwer ma hija responsabbli jew għandha maniera xejn għal inkapaċità tiegħek li tieda prodotti u/jew servizzi mill-websajt jew għal xi distakk mar-riċervitur, id-distriibutur u l-konsumaturi tal-utent finali tal-prodott. Tifhem u tikkonvinċi li l-softwer ma jkunx responsabbli lekkun tiegħek jew ta’ xi terż tarafik għal dak li kien għażliet mill-websajt.

KUMPLITAMENTIJIET

Kemm jirriżulta, TheSoftware joffri premji promozzjonali u premji oħra bl-ippartenenza għal Kumplitamenti. Billi tippjerna l-informazzjoni veri u preċiża konnessa mal-formola tad-dħul għall-Kumplitament applikabbli, u taqbel mal-Regolamenti Kumplitament Uffiċjali applikabbli għal kull Kumplitament, tista’ tidħol għal opportunità biex tirbaħ il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kumplitament. Biex tidħol fil-Kumplitamenti ippreżentati fuq is-Sit, int trid tkompli l-formola tad-dħul applikabbli sħiħa. Int taqbel li tipprovdi l-data tal-Registrazzjoni Kumplitament jiġu veri, preċiża, attwali u kompluti. TheSoftware għandha l-ħarsa li rifiża kwalunkwe Dati ta ‘Registrazzjoni Kumplitament meta tinstab, fid-diskret ċar u ekklużiv tal-TheSoftware, li: (i) int qed tilħaq jitnaqqas minn kwalunkwe parti tar-Reġistrazzjoni; u / jew (ii) it-Tabella ta ‘Registrazzjoni Kumplitament li ippreżentajt mhix kompluta, frodolenta, duplikata jew inkabuta b’mod ieħor. TheSoftware tista’ tibdel il-kriterji tad-data tar-Reġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, fil-ċertezza esklussiva tagħha.

PERMESS TAL-LIĊENZA

Bħala utent tal-websajt, inti għandek permess maqbul, mhux trasferibbli, revokabbli u limitat biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-material aħjar mill-Akkord. Is-Software jista’ jikketja din il-liċenzja f’kull ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għal użu personali lejn l-għanjiet tal-kummerċ mhux personali tiegħek. Ebda parti mill-websajt, il-Kontenut, il-Konkorri u/jew il-Servizzi ma jistgħux jiġu riprodotti f’kwalunkwe forma u/jew jiġu inkorporati f’sistema ta’ rikuperu ta’ informazzjoni, elettronika jew mekanika. M’għandekx tuża, ikkopja, emula, klona, affitta, klia, bejgħ, jiżjed, diġitarizza, jgħarraf reġoli biex tnaqqas, taqsam, traskrivi, jew ttrasferi l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorri u/jew il-Servizzi, jew parti minnhom. Is-Software jinżama kwalunkwe dritt liema li mhuwiex espliċitament magħnun fid-Delegazzjoni. M’għandekx tuża kwalunkwe tagħmir, softwer jew rutina biex taħseb jew tipprova taħseb b’xi ħaġa lil fuq il-ħidma kemm tikkonċerna l-websajt. M’għandekx tieħu l-ebda azzjoni li tkisser jew tiżżeġġeż ħlas qawwi jew żgur fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorri u/jew il-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

I contenuti, l’organizzazione, le grafiche, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai Contenuti, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati, alla proprietà intellettuale). La copia, la redistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, dei Contenuti, dei Concorsi e/o dei Servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai Contenuti, dai Concorsi e/o dai Servizi tramite mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato sul Sito Web, sui Contenuti, sui Concorsi e/o sui Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web, o tramite i Servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware e tutte le grafiche, icone e denominazioni di servizio associate sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto espresso dell’intestatario pertinente è strettamente vietato.

LIPERLINKING IZ-ZEJBIE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/JU REFERENZI L-LIENA TAL-WEBSITE PROJBITA

Jekk ma tinstabx b’mod espress mill-awtorità tal-Software, lanqas persuna wieħed ma jista’ jikkonnetta l-liena tal-Website, jew partijiet minnha (inklużi, iżda mhux li jiġu mwieġba għal logoti, trademarki, brand jew materjali kopjati), mal-website jew Post miftuħa għal xi raguni. Aktar, ‘framing’ tal-Website u/ju referenzi l-Unifor Resource Locator (‘URL’) tal-Website f’midja kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permess preċedenti, epruvat u bil-kitba tal-Software hija stretta. Inti speċifikament tifirxa li tiġi koworda mal-Website biex tippreżenta jew tħassar, kif applika, kwalunkwe kontenut jew attività ta ‘dan id-dritt. Hawnhekk taf x’tagħmel u int għalhekk tagħtik responsabbiltà għal kull demm wieħed u kollhu assoċjat magħhom.

EDITJAR, MAĦRUĠ U TINBIDIL

Nirriservaw id-dritt fil-disċret tal-Tagħna li narawora jsemmi dak kull dokument, informazzjoni jew kontenut ieħor li jiddependi fil-Website.

KLOZAR GĦAR-RISKJU LI JINĦATU MINN TINDIRIZZI

Iż-żuraturi jniżżlu l-informazzjoni mill-Uffiċċju bil-riskju tagħhom stess. TheSoftware ma jagħti l-ebda garanzija li dawn l-iżżuraturi huma ħielsa minn kodijiet ta’ kompjuter korrotti bħal virusi u ramel.

INDENNIZZU

Inti taċċetta li tindennizzah u tażżama lill-Softwer, kull wieħed mill-missieri tagħhom, sussidjarji u fil-profond tiegħu, u kull wieħed minn membri rispettivi, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, ko-labranders u/jew partneri oħra, mingħajr mill-falliment u b’mod ta’ ġenerali mill-klammi, spese (inkluż avukatijiet raġuni naħħawhom), indennizzijiet, talbaħat, xiri, rajat u/jew deċiżjonijiet x’inhu, magħmul minn xi parti terza minħabba jew bil-maqtugħ mill-website, servizzi, kontenut u/jew ppruvna ta’ xi Kontest: (a) inti uża tal-website, servizzi, kontenut u/jew dħul f’xi Kontest; (b) inti tqassam ix-Xierqa; u/jew (c) infreġa xhud ta’ individwu jew entità oħra. Din il-paragrafu għall-benefiċċju tal-Softwer, kull wieħed mill-missieri tagħhom, sussidjarji u/jew fil-profond tiegħu, u kull wieħed mill-uffiċjali, diretturi, membri, impjegati, aġenti, kummerċjanti, drittijiet ta’ lissor, provvedituri u/jew avukatijiet rispettivi. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt jaffir-ma’ dawn il-provvedimenti direttament kontra inti f’isemha nnifsuh.

WEBSITES TA’ TERZI

Is-sit Web jista’ jipprovdi links għal u/jagħtik referenza għal websites ta’ l-internet oħra u/jew risorsi inklużi, iżda mhux limitati għal, dawk li huma posseduti u operati minn Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandhiex kontroll fuq dawn is-siti tal-terzi u/jew risorsi, inti hawnhekk tisħaq li TheSoftware mhijiex responsabbli għal disponibilità ta’ dawn is-siti tal-terzi u/jew risorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma taqbilx, u mhix responsabbli u/jew skont x’nifs, għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki ta’ privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-siti tal-terzi u risorsi, jew għal xi danni u/jew kisbiet li jiksbu minnhom.

POLITIKA DWAR IL-PRIVATEZZA / INFORMAZZJONI TAL-VIĦĦAR

L-Użu tal-Website, u kull kuntatt, riflessjoni, informazzjoni, Data tal-Registrazzjoni u/ jew materjali li tissemmew permezz jew f’assosjazzjoni mal-Website, hija sottoposta għal Politika dwar il-Privatezza tagħna. Insejnu d-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-Użu tal-Website tiegħek, u kwalunkwe informazzjoni identifikabbli personalment oħra li toħroġ minnek, skont it-termini tal-Politika Dwar il-Privatezza tagħna. Biex tagħti ħarsa lejn l-Politika Dwar il-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikka Hawn.

Kwalunkwe tentattiv effettwata minn kwalunkwe individwu, saħansitra jekk mhix klijent ta’ TheSoftware, biex iħallik, jdistruwi, jilbiss, jivandalizza u/ jew jinterveni fil-funzjonament tal-websajt, huwa krime skont il-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware sejħi jiġbor bi ħila kwalunkwe rimedju f’dan ir-rigward kontra kwalunkwe individwu jew entità li tifħem biex jħares l-aqwa estint permessi mill-liġi u l-justizzja.