Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Websitesini kullanımınıza ilişkin olarak Anlaşmada belirtilen koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Websitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın tek ve tam anlaşmasıdır ve Websitesiyle ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşma, temsil, garanti ve/veya anlaşmaları geçersiz kılar. Anlaşmayı zaman zaman tek taraflı olarak kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz; özel bir bildirimde bulunmaksızın. En son Anlaşma Websitesinde yayınlanacak ve Websitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Websitesini ve/veya Hizmetleri sürekli olarak kullandığınızla, o zaman yürürlükte olan Anlaşmanın tüm koşullarına uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeleri ve/veya değişiklikleri takip etmek için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

Gereklilikler

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasalar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetler kullanma ve/veya erişim izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünlere ve/veya hizmetlere sahip olabilir veya sahip olma girişiminde bulunabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üretici veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamaları içerebilir. TheSoftware, söz konusu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı veya son kullanıcı tüketicisiyle olan herhangi bir anlaşmazlık konusunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin herhangi bir iddiaya karşı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

TheSoftware zaman zaman promosyonel ödüller ve diğer ödüller sunar. Geçerli yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her yarışma aracılığıyla sunulan promosyonel ödülleri kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan yarışmalara katılmak için ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verisi sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, İşbu Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğiniz tespit edildiği takdirde veya sunduğunuz Yarışma Kayıt Verisi eksik, sahte, kopya veya başka şekilde kabul edilemez olduğu takdirde, Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, kayıt verisi kriterlerini takdir yetkisine bağlı olarak istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

LİSANS VERİLİYOR

Website kullanıcısı olarak, Anlaşmaya uygun olarak Website, İçerik ve ilişkili materyallere erişmek ve kullanmak için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans sağlanır. Yazılım bu lisansı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erebilir. Website ve İçeriği, kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir parçası herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sisteminin içine dahil edilemez ve elektronik veya mekanik olarak kullanılamaz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin veya bunun herhangi bir bölümünün kopyasını çıkaramaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, decompile, disassemble, script çözebilir, tersine mühendislik yapamaz veya bunların herhangi bir bölümünü transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklar. Website’nin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeyi denemek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’nın altyapısına anlamsız veya orantısız büyük bir yük bindiren herhangi bir eylem yapamazsınız. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’i kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİ HAKLAR

Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlere ilişkin içerik, düzen, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyet) haklarıyla korunmaktadır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerin herhangi bir parçasının sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Otomatik araçlar veya başka herhangi bir yöntemle Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerden malzeme toplanması veya kazıma yapılarak doğrudan veya dolaylı olarak koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturulması, TheSoftware’den yazılı izin alınmaksızın kesinlikle yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya başka materyale ilişkin mülkiyet haklarına sahip olmazsınız. TheSoftware tarafından Websitesi’ne veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal gönderilmesi, söz konusu bilgi ve/veya materyaldeki herhangi bir hakka feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkilendirilen tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Websitesi veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK EKLEME, CO-MARKALAMA, “ÇERÇEVELEME” VEYA WEB SİTESİNE BAŞVURU YAPMA YASAKTIR

TheSoftware’un açıkça izin vermediği müddetçe, hiç kimse herhangi bir nedenle Web Sitesi’ne ve/veya bölümlerine (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkıyla korunan materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) web sitelerine veya web mekanlarına hiperlink ekleyemez. Ayrıca, TheSoftware’un önceden açık, yazılı izni olmaksızın Web Sitesi’ni ”çerçeveleme” ve/veya Web Sitesi’nin Uniform Resource Locator (”URL”) adresine herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada başvuruda bulunmak kesinlikle yasaktır. Web Sitesi ile işbirliği yaparak, söz konusu içeriği veya faaliyeti kaldırmayı veya durdurmayı kabul etmektesiniz. Burtenle, bununla ilişkili her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutuyoruz.

İNDİRMELERİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler, bilgileri kendi riskleri altında Web sitesinden indirir. Yazılım, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar dahil bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olmadığı konusunda hiçbir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’i ve onların her bir ebeveynlerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, ayrıca her bir üye, yönetici, direktör, çalışan, temsilci, işbirlikçi ve/veya diğer ortakları olan kişileri zararsız tutmayı kabul edersiniz. Herhangi bir üçüncü tarafın talepleri, masrafları (makul avukat ücretleri dahil), hasarları, davalanları, talepleri ve/veya herhangi bir hükümet yargılamasından ötürü doğan veya doğrudan dolaylı olan: (a) Web sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılmanızın kullanımı. (b) Anlaşmanın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarının ihlali. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, her bir ebeveynleri, iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşları, ayrıca her bir yönetici, direktör, üye, çalışan, temsilci, hissedar, lisans verici, tedarikçi ve/veya avukatının yararına olup, bu kişiler ve kuruluşlar bu hükümleri doğrudan sizin aleyhinize ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara, dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağlantılar sağlayabilir ve size yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığı için, burada, bu tür üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynakların mevcudiyetinden TheSoftware’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Dahası, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarda bulunan ve/veya bunlardan elde edilebilen herhangi bir hüküm ve koşulları, gizlilik politikalarını, içerikleri, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamamakta ve bunlardan sorumlu veya sorumlu tutulmamaktadır ya da bunlardan kaynaklanan herhangi bir hasar ve/veya kayıplardan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve web sitesi ile ilişkili olarak veya web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller Gizlilik Politikamız kapsamındadır. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm kimlik belirtilir diğer bilgileri, Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için Lütfen Buraya Tıklayın.

Herhangi bir kişinin, TheSoftware müşterisi olup olmamasına bakılmaksızın, Website’in işleyişine zarar verme, yok etme, müdahale etme, tahrip etme ve/veya başka şekillerde müdahale etme girişimleri, suç ve medeni hukuka aykırıdır ve TheSoftware, yasalara ve makul ölçüde kabul edilebilir olanaklar dahilinde, herhangi bir suç işleyen kişi veya kuruluşa karşı ilgili her türlü çözümü titizlikle takip edecektir.