Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet angående din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran angående din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, företräden, garantier och/eller förståelser angående webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vår enskilda bedömning, utan specifik information till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom fortsatt användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor och bestämmelser som anges i Avtalet som gäller vid den tiden. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt Webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana föremål. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana föremål är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att det är inte TheSoftware:s ansvar eller ansvarligt på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för något tvist med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av produkt- och/eller tjänsterbjudanden på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware marknadsföringspriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsblanketten, och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du delta för att ha chansen att vinna de marknadsföringspriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna på Webbplatsen måste du först fullständigt fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa eventuell Tävlingsregistreringsdata där det, enligt TheSoftwares ensamrätt, fastställs att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) den Tävlingsregistreringsdata du lämnade är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst, efter eget gottfinnande, ändra kraven för Registreringsdata.

LICENSGIVANDE

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något system för informationsutvinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, disassemblera, återskapa eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna eller tjänsterna är inte överförbar.

IMTELLGENSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Offentliggörandet av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rättighet i sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafiker, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätt för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE I FORM AV GEMENSAM VARUMÄRKNING, ”FRAMING” OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte TheSoftware uttryckligen har gett auktorisation, får ingen länka till Webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material) till sin webbplats eller plats på webben av någon anledning. Vidare är ”framing” av Webbplatsen och/eller referenser till Uniform Resource Locator (”URL”) för Webbplatsen i kommersiell eller icke-kommersiell media strikt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra med eventuellt sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå därav.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MOT SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra partners skadeslösa från och mot alla tänkbara och otänkbara krav, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, rättegångar, kostnader, krav och/eller domar, som görs av en tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av Webbplatsen, Tjänsterna, Innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot Avtalet; och/eller (c) din kränkning av någons annans rättigheter och/eller juridiskt subjekts. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter har rätt att direkt göra gällande och verkställa dessa bestämmelser för egen del.

TREDJE PARTI WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till sådana som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte och är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för några villkor, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppkommer därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkopplingar, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen samt all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

Varje försök av en individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot kriminell och civil lag och TheSoftware kommer att noggrant förfölja alla åtgärder i detta avseende mot någon individ eller enhet som begår överträdelsen i enlighet med den möjliggjorda omfattningen enligt lag och rättvisa.