Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre få e-postmeddelanden kan du alltid avregistrera dig när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om standarderna och villkoren enligt vilka Programvaran skyddar integriteten hos information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra informationsinsamlingssätt och om hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportbegäran, lämnar in cv-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt cv eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att få möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att i sitt gottfinnande skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina programvarutjänster. I avsaknad av några instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvaruföretagsgruppen, programvarans auktoriserade agenter och andra varor och tjänsteleverantörer som programvaran har relationer med och som kan vara av intresse för dig.

Exempel i dessa material ska inte tas som en försäkran eller garanti om inkomster. Inkomstpotentialen beror helt på personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ned. Vi påstår inte att detta är ett “bli rik snabbt”-system, och du bör heller inte betrakta det som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (Generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta webbplatserna för programvaran. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att fastställa kundservice och webbplatsens behov. Vi åstadkommer detta genom att använda viss teknik, inklusive ‘kakor’ (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsatt information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som The Software kan vara värd åt dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte säkerställa skyddet av någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och Begränsningar:

Med beaktande av det föregående och i enlighet med gällande lagar samarbetar Programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i varje utredning som rör innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till Programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten, samt vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För de begränsade syften att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med gällande lagar kan Programvaran vara tvungen att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan Programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av vilken art som helst för att uppfylla lag, förordning eller statlig begäran; om sådan offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva Programvaran; eller för att skydda rättigheter eller egendom för Programvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av sina intressen i Programvaran och Programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig Programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till Programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet inom kommunikationsprodukter eller tjänster; samtycker till att vara Programvarans efterträdare med avseende på underhåll och skydd av information som samlas in och hanteras av Programvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policyuttalande.