Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBE DOGOVORA

Strinjate se s pogoji, ki so opredeljeni v dogovoru v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta ter prekliče vse predhodne ali sočasne dogovore, predstavitve, garancije in/ali razumevanje v zvezi s spletnim mestom. Pridržujemo si pravico do spremembe dogovora po lastni presoji, brez posebnega obvestila. Najnovejši dogovor bo objavljen na spletnem mestu in pred uporabo spletnega mesta ga morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, ki so vključena v dogovor, ki velja v tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo zakonite pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustrezni naročilnice lahko pridobite ali poskusite dobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljene na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretje osebe. Program ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da program ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost, da dobite izdelke in/ali storitve s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki. Razumete in se strinjate, da program ne bo odgovarjal vam ali tretji osebi zaradi kakršnih koli zahtev v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Občasno ponuja TheSoftware nagradne igre in druge nagrade preko tekmovanj. S pravilnimi in točnimi podatki, povezanimi z ustreznimi obrazci za prijavo na tekmovanje in s soglašanjem k Uradnim pravilom vsakega posameznega tekmovanja, lahko sodelujete v žrebanju promocijskih nagrad, ki se ponujajo skozi vsako tekmovanje. Za sodelovanje v tekmovanjih na spletnem mestu morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste posredovali resnične, točne, aktualne in popolne podatke o prijavi na tekmovanje. TheSoftware si pridružuje pravico zavrniti kakršnekoli podatke o prijavi na tekmovanje, če se določi, v izključni presoji TheSoftware-a, da: (i) kršite kateri koli del Sporazuma; in/ali (ii) podatki o prijavi na tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli spremeni merila za podatke o prijavi glede na lastno presojo.

DOVOLJENJE ZA UPORABO LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, ne prenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli in iz katerega koli razloga prekine to licenco. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za svojo osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine in/ali storitve se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem pridobivanja informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali njihovega dela ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, vzvratno inženirstvo ali prenašati. Programska oprema pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi preobremenila infrastrukturo programske opreme v nesorazmernem obsegu. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNINSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, zbiranje podatkov, magnetna pretvorba, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastninskimi (vključno, vendar ne omejeno na intelektualno lastnino) pravicami. Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko strganja ali izvlečenja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje neposredno ali posredno zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugega gradiva, ki ga vidite na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odrekanja pravic v zvezi s takšnimi informacijami in/ali materiali. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez pisnega soglasja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, “OPRAVLJANJE” IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN SO STROGO PREPOVEDANI

Razen če ni izrecno pooblaščen s strani TheSoftware, nobenemu ni dovoljeno hiperpovezavo na spletno stran ali njene dele (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, branding ali avtorsko zaščiteno gradivo) povezati na njihovo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Nadalje je “opraševanje” spletne strani in/ali sklicevanje na Uniformni virski lokator (“URL”) spletne strani v vsakršnih komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware strogo prepovedano. Posebej se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo pri odstranitvi ali prenehanju ustreznih vsebin ali dejavnosti. Tu s tem priznavate, da ste odgovorni za vse morebitne posledice in škode, povezane s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo katero koli dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavijo na spletni strani.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO, POVZROČENO S PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne jamči, da so takšni prenosi brez pokvarljivih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

NADOMESTITEV ŠKODE

Strinjate se, da boste nadomestili in zaščitili TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb, in vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, soustvarjalcev in/ali drugih partnerjev, varen pred vsemi zahtevki, stroški (vključno s primernimi pravnimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami kakršnekoli vrste, ki jih vloži tretja oseba zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletne strani, storitvami, vsebino in/ali sodelovanjem v katerem koli tekmovanju; (b) vašim kršenjem sporazuma; in/ali (c) vašim kršenjem pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v prid TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, in vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencam ter/ali odvetnikom. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvaja proti vam v svojem imenu.

Spletne strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani in/ali se sklicuje na druge internetne spletne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na tiste, ki so last in jih upravljajo tretje osebe ponudniki. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za nobene pogoje in določila, politiko zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale, ki so na voljo na takšnih spletnih straneh tretjih oseb ali virih, ali za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletnega mesta ali v povezavi z njim, podleže naši Izjavi o varovanju zasebnosti. Pridružujemo si pravico uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkov, ki jih posredujete, v skladu s pogoji Izjave o varovanju zasebnosti. Za ogled izjave o varovanju zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus katere koli osebe, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware-a ali ne, da poškoduje, uniči, manipulira, oskruni in/ali kako drugače moti delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo z vsemi sredstvi v skladu z zakonom in pravicami zavzeto ukrepal proti vsaki osebi ali organizaciji, ki krši to pravilo.