Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas zasielať vám e-maily s našimi ponukami. Ak sa rozhodnete neprijímať žiadne ďalšie e-maily, vždy sa môžete kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto zásada ochrany súkromia poskytuje informácie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na svetovej sieti World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované firmou Softvér, vrátane Softvér a Softvér. Táto zásada ochrany súkromia poskytuje informácie o našich postupoch zberu informácií a spôsoboch, akými sa môžu vaše informácie používať. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a skontrolujte tieto informácie.

A. Osobne informácie:

Tento softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok len vtedy, keď takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria požiadavku na zákaznícku podporu, poskytnú informácie o životopise pre príležitosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na úhradu služieb, zaslaní životopisu alebo požiadavke na určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie The Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho špecifického požiadavky. Väčšinou vám bude poskytnutá možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby The Softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. The Softvér si vyhradzuje právo v svojom uvážení zasielať vám oznámenia a ďalšie dôležité informácie o službách The Softvéru. Ak nebudete mať žiadne pokyny od vás, The Softvér môže používať informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktov ponúkaných skupinou spoločností The Softvéru, autorizovaných agentov The Softvéru a iných poskytovateľov tovarov a služieb, s ktorými The Softvér spolupracuje a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Vzorci v teh gradivih ne smatrajo obljube ali zagotovila zaslužka. Zaslužek je v celoti odvisen od osebe, ki uporablja naš izdelek, ideje, tehnike in vložen trud. To ne smatramo kot “način za hitro bogatenje” in prav tako ne bi smeli tako gledati nanj.

B. Neosobne identifikovateľné (generické) informácie:

Všeobecne platí, že Softvér automaticky zhromažďuje niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie neodhalujú totožnosť návštevníka. Zvyčajne zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky Softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie s obmedzeným účelom určovania potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Dosahujeme to pomocou určitých technológií, vrátane “cookies” (technológie, ktorá sa môže použiť na poskytovanie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách Softvéru). Softvér nekombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o prijatí cookie a mohli ste ho odmietnuť.

C. Váša The Software hostovaná webová stránka, server, nástenné tabule, fórum, tretie strany stránky:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akýchkoľvek násteniek, chatovacích miestností alebo webových stránok, ktoré môže The Software hostovať ako súčasť vášho služby The Software, sú k dispozícii všetkým návštevníkom tohto miesta. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nie sú s The Software nijako spojené. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Bez ohľadu na predchádzajúce a v súlade s platnými zákonmi, Softvér plne spolupracuje s miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo domnelých nezákonných aktivít akéhokoľvek používateľa Služby a prijíma rozumné opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za obmedzené účely dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť Softvér povinný odhaliť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si Softvér môže vybrať sledovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu na uspokojenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo žiadosti od vlády; ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. Súvisne so potenciálnou predajom alebo prevodom svojho záujmu o Softvér a The Software a ďalších stránok vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predaja alebo prevodu vašich informácií (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresu a iné informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretím stranám, ktoré sa zameriavajú na oblasť komunikačných produktov alebo služieb; súhlasia byť budúcim nástupcom Softvéru pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zhromaždených a udržiavaných Softvérom; a súhlasia s povinnosťami tejto vyhlásenia o ochrane súkromia.