Termeni și condiții

DOMENIU ȘI MODIFICĂRILE ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în Acord în ceea ce privește utilizarea site-ului web. Acordul constituie singurul și întregul acord între dumneavoastră și Software cu privire la utilizarea site-ului web și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentări, garanții și/sau înțelegeri cu privire la site-ul web. Putem modifica Acordul din timp în timp, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi postat pe site-ul web și ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și/sau serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, care sunt efective în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub vârsta de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa website-ul și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii terți. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător, în niciun fel, pentru imposibilitatea dvs. de a obține produsele și/sau serviciile de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul sau consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor reale și exacte în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și acceptarea Regulamentului Oficial al Concursului aplicabil fiecărui concurs, puteți participa pentru o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a intra în concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în întregime formularul de înregistrare corespunzător. Sunteți de acord să furnizați date reale, exacte, actuale și complete ale înregistrării la concurs. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la concurs în cazul în care se determină, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și / sau (ii) datele de înregistrare la concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate modifica criteriile de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

CONCESIUNE DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al site-ului, vi se acordă o licență nelimitată, netransferabilă, revocabila și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, pentru orice motiv. Puteți utiliza site-ul și conținutul pe un singur computer în scopul dumneavoastră personal, non-comercial. Nicio parte din site, conținut, concursuri și/sau servicii nu poate fi reprodusă în nicio formă sau inclusă în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa tehnologia sau transfera site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau oricare parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi neacordate explicit în acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu funcționarea corectă a site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nejustificată sau disproporționat de mare infrastructurii Software-ului. Dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURILE DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Colectarea sistematică a materialelor de pe Site, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau a unui director fără permisiunea scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Site, sau prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficile, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA LA SITE-UL WEB, CO-BRANDING, „FRAMING” ȘI/Sau REFERIREA LA SITE-UL WEB ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către TheSoftware, nimeni nu poate să facă hyperlink către Site-ul web, sau porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logosuri, mărci comerciale, elemente de marcă sau materiale protejate de drepturi de autor), pe site-ul lor sau pe platformă web, în orice scop. Mai mult, „framingul” Site-ului web și/sau referirea Uniform Resource Locator („URL”) al Site-ului web în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzis. Sunteți de acord în mod expres să colaborați cu Site-ul web pentru a elimina sau a înceta, în măsura aplicabilă, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta vă recunoașteți răspunderea pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Îți rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe Website.

AVERTISMENT PRIVIND DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri corupte pentru calculator, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți nemodificate TheSoftware, fiecare dintre părinții săi, subsidiariile și afiliatele lor, și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branding-ul și/sau alți parteneri, fără niciun fel de daună și contra oricăror cereri, cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile de avocați), daune, procese, costuri, revendicări și/sau hotărâri, făcute de orice terță parte din cauza sau ca urmare a: (a) utilizarea dvs. a website-ului, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare din părinții lor, subsidiarele și/sau afiliatele lor, și fiecare dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să invoce și să aplice direct aceste prevederi față de dvs. în numele său propriu.

SITE-URILE TERȚE

Site-ul poate furniza link-uri sau poate să vă îndrume către alte site-uri web și/ sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra astfel de site-uri și/ sau resurse terțe, vă recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri terțe și/ sau resurse. Mai mult decât atât, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio politică, termeni și condiții, conținut, reclame, servicii, produse și/ sau alte materiale de pe aceste site-uri terțe, nici pentru orice daune și/ sau pierderi rezultate de pe acestea.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea website-ului, a tuturor comentariilor, feedback-ului, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le furnizați prin intermediul sau în asociere cu website-ul, este supusă Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea website-ului, precum și orice alte informații cu caracter personal furnizate de dvs., în conformitate cu termenii din Politica noastră de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a dauna, distruge, manipula, vandaliza și/sau interferează în vreun alt mod cu funcționarea Website-ului, constituie o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu fermitate orice și toate soluțiile în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate infractoră în măsura cea mai permisibilă de lege și de echitate.