Warunki

ZAKRES I ZMIANY W UMOWIE

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub zrozumienia w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawomocne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów, trzecich dostawców. Oprogramowanie nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą, dystrybutorem i konsumentami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z produktami i/lub usługami oferowanymi na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pomocą konkursów. Przez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym dotyczącym danego konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział w szansie na zdobycie promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, bieżące i kompletne dane rejestracji konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne dane rejestracji konkursowej, jeśli stwierdzi, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dane rejestracji konkursowej, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria dotyczące danych rejestracyjnych według własnego uznania.

UMOWA LICENCJI

Jako użytkownik Witryny, otrzymujesz nieodłączną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu zakończyć tę licencję. Możesz korzystać z Witryny i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Żaden fragment Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączany do żadnego systemu wyszukiwania informacji elektronicznych lub mechanicznych. Nie można używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, przeprowadzać inżynierii wstecznej ani transferować Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wprost w Umowie. Nie wolno używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do zakłócania lub próby zakłócenia prawidłowego działania Witryny. Nie wolno podejmować żadnych działań, które narzucają nadmierny lub niewspółmiernie duży obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, translacja magnetyczna, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, ale nie wyłącznie, własność intelektualna). Kopiowanie, dystrybucja, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych środków lub jakiejkolwiek innej formy skanowania lub wydobywania danych w celu tworzenia lub tworzenia, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub poprzez Witrynę, Zawartość, Konkursy i/lub Usługi. Umieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub przez Usługi przez TheSoftware nie jest zrzeczeniem się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub przez Usługi są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiejkolwiek marki bez pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDING, “FRAME” I/LUB ODWOŁYWANIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie zezwoli na to TheSoftware, nikt nie może umieścić hiperłącza do strony internetowej lub jej części (w tym m.in. logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów chronionych prawem autorskim) na swojej witrynie internetowej lub na innej platformie internetowej z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „frame” strony internetowej oraz odwoływanie się do adresu URL (Uniform Resource Locator) strony internetowej w jakimkolwiek medium komercyjnym lub niekomercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody TheSoftware jest ściśle zabronione. Wyrażasz zgodę na współpracę z witryną w celu usunięcia lub zaniechania wszelkich takich treści lub działań. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, KASOWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZAŻALENIE DOTYCZĄCE SZKÓD WYWOŁANYCH PRZEZ POBIERANIE PLIKÓW

Goście pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OCHRONA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się na zabezpieczenie i ochronę TheSoftware, każdego z ich właściwych rodziców, filii i afiliacji oraz każdego z ich odpowiednich członków, oficerów, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarkowe i/lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami prawników), szkodami, sprawami, kosztami, wymaganiami i/lub wyrokami jakiekolwiek, które zostaną zgłoszone przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakiejkolwiek Konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu są na korzyść TheSoftware, każdego z ich właściwych rodziców, filii i/lub afiliacji, a także każdego z ich odpowiednich oficerów, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do stwierdzenia i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio przeciwko tobie w swoim własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub kierować do nich, w tym między innymi do tych, które są własnością i eksploatowane przez dostawców usług zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów stron trzecich. Ponadto, TheSoftware nie popiera ani nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron trzecich ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i/lub materiały przesyłane przez Ciebie za pośrednictwem lub w związku z witryną podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania ze wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z witryny oraz wszelkich innych udostępnionych przez Ciebie informacji umożliwiających identyfikację w sposób zgodny z warunkami naszej Polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Dowolna próba przez każdego, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, ingerencji, dewastacji lub zakłócenia działania strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec wszelkich naruszających jednostek lub podmiotów, zgodnie z najszerszym zakresem dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.