Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na przesyłanie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony w sieci World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji oraz sposobach, w jakie mogą być wykorzystane Twoje informacje. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie typowo otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie o wsparcie klienta, dostarczają informacji o życiorysie w celu zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłacenia za usługi, przekazujesz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy podasz dane zidentyfikowalne osobowo The Software przez jedną z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do zrealizowania twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby The Software używało tych informacji do celów dodatkowych. The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. Bez żadnych instrukcji z twojej strony, The Software może używać informacji, które podajesz, aby informować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje, a które mogą cię zainteresować.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Możliwości zarobkowe są całkowicie zależne od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie twierdzimy, że jest to ‘schemat bogacenia się’, i ty również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o przypisanym adresie internetowym Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczania dostosowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może dla Ciebie hostować jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do witryn należących do stron trzecich, które nie są powiązane z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które mogą zostać ujawnione na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Niemniej jednak i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z przedstawicielami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkowników Usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji w dowolnym celu, aby spełnić jakiekolwiek prawo, regulację lub żądanie rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego udziału w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie na to ograniczając się, imię, informacje adresowe i inne informacje, które podałeś Oprogramowaniu) osobie trzeciej, która koncentruje się na działalności w dziedzinie produktów lub usług komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia polityki.