Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en / of inzichten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en / of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en / of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wet. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Verkoperservices

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die direct worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen van derden. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de aangeboden producten en/of diensten op de website.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u deelnemen voor een kans om de promotieprijzen te winnen die via elke Wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden gepresenteerd, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U gaat ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige gegevens voor de Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele Wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarbij het, naar eigen goeddunken van TheSoftware, vaststelt dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor de registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet in de Overeenkomst worden verleend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of trachten te verstoren. U mag geen enkele handeling verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herverdeling, publicatie of verkoop door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of een andere vorm van scraping of gegevensontginning met als doel het creëren of compileren, direct of indirect, van een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand de Website hyperlinken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het “framen” van de Website en/of verwijzing naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die hiermee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de Website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computer codes, waaronder maar niet beperkt tot virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en bijbehorende bedrijven, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren en te behouden, vrij van enige en alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoeding, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gedaan door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of bijbehorende bedrijven, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf te handhaven en af te dwingen tegen u.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derdenaanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op deze websites van derden, noch is TheSoftware verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband daarmee, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht. TheSoftware zal zich actief inzetten om ondernemende individuen of entiteiten krachtens de wet en billijkheid volledig aan te pakken in deze kwestie.