Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de onderkant van elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzameling praktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te herzien.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, services kopen of inschrijven, een klantenserviceonderzoeksticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor services te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-services te sturen. Indien u geen instructies van u ontvangt, mag De Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten die worden aangeboden door de bedrijvenfamilie van De Software, de geautoriseerde agenten van De Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en wier aanbiedingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij pretenderen dit niet als een ‘snel rijk worden schema’, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte The Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker aangepaste informatie te verstrekken over de diensten van The Software). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw software gehoste website, server, bulletin boards, forum, externe sites:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een bulletinboard, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie die u in deze locaties openbaar maakt, beschermen. Daarnaast bevatten de websites van de Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt, te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Met als beperkt doel om dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met toepasselijke wetten, kan de software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te bedienen; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en de software en andere eigendommen van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde en onderhouden informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.