Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør hele og eneste avtale mellom deg og Programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og / eller få tilgang til nettstedet og / eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut relevante bestillingsskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som blir presentert på nettsiden kan inneholde beskrivelser som blir direkte levert av produsentene eller distributørene til tredjepartsleverandører av slike varer. TheSoftware garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller komplette. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for enhver tvist med produktets selger, distributør og sluttbrukere. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav som oppstår i forbindelse med noe av de produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstilbud og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver enkelt konkurranse, kan du delta for å vinne de promoterte premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettstedet, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle registreringsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise alle konkurranseregistreringsdata der det blir fastslått, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, svindelaktige, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdata, etter eget skjønn.

LISENSGIVER

Som bruker av nettsiden får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst årsak. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan gjengis på noen form eller bli innlemmet i et informasjonssøk- og gjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester, eller noen del av dem. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å påvirke eller forsøke å påvirke nettsidens korrekte funksjon. Du kan ikke utføre noen handling som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan ikke overføres.

IMMATERIALRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designen, sammenstillingen, de magnetiske oversettelsene, den digitale konverteringen, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, åndsverk). Kopiering, viderefordeling, publisering eller salg av en del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller andre former for scraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du anskaffer deg ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware, innebærer ikke en avkall av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiell. Navnet og logoen til TheSoftware, og all tilknyttet grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene tilhører sine respektive eiere. Bruken av et hvilket som helst varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLENKING TIL NETTSTEDET, SAMBRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler derav (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres eget nettsted eller web-arena av noen grunn. Videre er ”framing” av nettstedet og/eller referanse til Uniform Resource Locator (”URL”) for nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten tidligere, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre, som gjelder, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for eventuelle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelige datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

TILBAKEFØRING

Du samtykker i å tilbakeføre og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkere og/eller andre partnere skadesløse fra og mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av alle slag som blir fremmet av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av en annen persons og/eller enhets rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware har ingen kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for betingelser, personvernpolicyer, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

VERN OM PERSONVERN/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og all tilbakemelding, tilrettelegging, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt personvernreglene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. For å se personvernerklæringen vår, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivilrettslig overtredelse. TheSoftware vil handle målrettet og intensivt for å forfølge alle midler i denne sammenhengen mot enhver person eller enhet som er ansvarlig for overtredelsen, til det fulle omfang tillatt etter loven og i henhold til rettferdighet.