Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Suostut noudattamaan sivuston käyttöön liittyviä ehtoja, jotka on esitetty tässä sopimuksessa. Sopimus muodostaa sinun ja The Software -yrityksen välisen ainoan sopimuksen sivuston käytöstäsi ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärtämiset sivustoon liittyen. Voimme muuttaa sopimusta aika ajoin yksinomaisen harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin sopimus julkaistaan sivustolla, ja sinun tulisi tarkistaa sopimus ennen sivuston käyttöä. Jatkamalla sivuston ja/tai palveluiden käyttöä suostut noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja voimassaolevana ajankohtana. Siksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivityksiä ja/tai muutoksia varten.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat käytettävissä vain henkilöille, jotka voivat solmia sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjäpalvelut

Täyttämällä sovellettavat tilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivuston tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on suoraan toimittanut kolmannen osapuolen valmistaja tai jakelija. Ohjelmisto ei takaa, että näiden kohteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa siitä, että et saa tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta tai mistään kiistasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjäkuluttajan kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle vaatimuksista, jotka liittyvät verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa palkintoja ja muita tunnustuksia kilpailujen avulla. Antamalla totuudenmukaiset ja tarkat tiedot kyseiseen kilpailun rekisteröintilomakkeeseen sekä hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuuden saamiseksi voittaa tarjotut palkinnot. Osallistuaksesi verkkosivustolla esiteltyihin kilpailuihin sinun on täytettävä asianmukainen osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut toimittamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailun rekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailun rekisteröintitieto, jos se päätetään TheSoftwaren yksinomaisessa harkinnassa, että: (i) rikot minkä tahansa osan sopimuksesta; ja/tai (ii) sinun antamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteelliset, vilpilliset, kaksoiskappaleita tai muuten hyväksymättömiä. TheSoftware voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä.

KÄYTTÖOIKEUDEN ANTAMINEN

Sivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi sivuston, sisällön ja niihin liittyvän materiaalin käyttöön sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa mistä tahansa syystä lakkauttaa tämän lisenssin. Voit käyttää sivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omiin henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiisi. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden mitään osaa ei saa toistaa millään tavalla eikä sisällyttää mihinkään tietojen hakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata edelleen, myydä, muokata, purkaa, hajottaa, tehdä käänteisinsinööriä tai siirtää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai niiden osaa mistään syystä. Ohjelmistolla on oikeus säilyttää kaikki sellaiset oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä sopimuksessa. Sinulla ei ole oikeutta käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia sivuston asianmukaisen toiminnan häiritsemiseksi tai häiritsemisyritykseen. Et saa suorittaa toimenpiteitä, jotka aiheuttavat kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta Ohjelmiston infrastruktuurille. Sinun oikeutesi käyttää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita eivät ole siirrettävissä.

OMISTUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettinen käännös, digitaalinen konversio, ohjelmisto, palvelut ja muut sivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät seikat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet) nojalla. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleenjakelu, julkaiseminen tai myyminen on ehdottomasti kielletty. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen sisällön järjestelmällinen hakeminen automaattisin keinoin tai muulla tavoin raaputtamalla tai tietojen kerääminen tietokantojen tai hakemistojen luomiseksi tai kokoamiseksi suoraan tai välillisesti ilman kirjallista lupaa TheSoftware:lta on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään sivustolla, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa katsomasi sisällön, asiakirjan, ohjelmiston, palveluiden tai muiden materiaalien osalta. TheSoftware:n sivustolle tai palveluihin lähettämä tieto tai materiaali ei merkitse minkään oikeuden luopumista kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftware:n nimi ja logo sekä kaikki siihen liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet ovat TheSoftware:n tavaramerkkejä. Kaikki muut sivustolla tai palveluiden kautta näkyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

KOTISIVULLE HYPERLINKITYS, YHTEISBRÄNDÄYS, “FRAMING” JA/TAI VIITTAUKSET KOTISIVULLE OVAT KIELLETTYJÄ

Ellet ole nimenomaisesti saanut lupaa TheSoftwarelta, kukaan ei saa hyperlinkittää Kotisivua tai sen osia (mukaan lukien logot, tavaramerkit, brändit tai tekijänoikeuden alaiset materiaalit) omalle verkkosivulleen tai verkkopaikalleen millään perusteella. Lisäksi Kotisivun ”framing” ja/tai viittaaminen Kotisivun Uniform Resource Locator (”URL”) -osoitteeseen kaupallisesti tai ei-kaupallisesti missään mediassa ilman TheSoftwaren ennalta kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Sitoudut erityisesti yhteistyöhön Kotisivun kanssa poistaaksesi tai lopettaaksesi kyseisen sisällön tai toiminnan, jos sovellettavissa. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTOS

Pidätämme oikeuden yksinomaisessa harkinnassamme muokata ja/tai poistaa sivustolla näkyviä asiakirjoja, tietoja tai muuta sisältöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE LADATTAVIIN AINEISTOIHIN AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA

Vierailijat lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaita haittaavia tietokonekoodeja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viruksiin ja matoihin.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Suostut korvaamaan ja vapauttamaan TheSoftwaren, jokaisen heidän emoyhtiönsä, tytäryhtiönsä ja liittoutumiensa sekä jokaisen heidän jäsenensä, virkailijansa, johtajansa, työntekijänsä, edustajansa, yhteisbrändääjiensä ja/tai muiden yhteistyökumppaneidensa, mistä tahansa ja kaikesta vaateesta, kustannuksesta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), vahingoista, kanteista, kuluista, vaatimuksista ja/tai tuomioista, jotka on tehty mistä tahansa kolmannen osapuolen toimesta seuraavista syistä: (a) sivuston, palveluiden, sisällön ja/tai minkä tahansa kilpailun käyttöönotostasi; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) jonkun toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksien rikkomisestasi. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, jokaisen heidän emoyhtiönsä, tytäryhtiönsä ja/tai liittoutumiensa hyväksi, ja jokaisella heistä on oikeus vedota ja valvoa näitä määräyksiä suoraan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkejä ja/tai ohjata sinut muille internetin verkkosivustoille ja/tai resursseille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kolmansien osapuolten omistamat ja ylläpitämät sivustot. Koska Ohjelmistolla ei ole valvontaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi Ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa minkäänlaisista ehtoja, tietosuojakäytäntöjä, sisältöä, mainontaa, palveluja, tuotteita ja/tai muita materiaaleja koskevista asioista, jotka löytyvät tai ovat saatavilla kyseisiltä kolmansien osapuolten verkkosivustoilta tai resursseilta, eikä siitä aiheutuvista vahingoista ja/tai menetyksistä.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ/VIERAILIJATIEDOT

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai sen liittyessä, ovat riippuvaisia tietosuojakäytännöstämme. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi, ja kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, joita meille tarjoat, tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit tarkastella tietosuojakäytäntöämme klikkaamalla tästä.

Minkä tahansa yksittäisen henkilön, oli hän TheSoftwaren asiakas tai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, häiritä, vandalisoida ja/tai muutoin sekaantua Verkkosivuston toimintaan, on rikkomus rikos- ja siviililakia vastaan, ja TheSoftware pyrkii päättäväisesti toteuttamaan kaikki tässä asiassa tarpeelliset toimenpiteet kulloinkin soveltuvassa määrin lain ja oikeudenmukaisuuden puitteissa kaikkia rikkomukseen syyllistyneitä yksilöitä tai yhteisöjä vastaan.