Όροι

ΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία συνιστά την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία που ισχύει τότε. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβατικές σχέσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε συγκεκριμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς Τρίτων Παρόχων αυτών των αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ούτε αποζημιώνει με οποιονδήποτε τρόπο για την ανικανότητά σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του πωλητή, διανομέα και τελικού χρήστη του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα είναι υπεύθυνο προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση που αφορά οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες αμοιβές μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμόσιμη φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό και αποδεχόμενοι τους Επίσημους Κανόνες του κάθε διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την εφαρμόσιμη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις Πληροφορίες Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιεσδήποτε Πληροφορίες Εγγραφής Διαγωνισμού κατά την απόφαση, αποκλειστικά και μοναδικά, του TheSoftware, η οποία καθορίζεται από τα εξής: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας και/ή (ii) οι Πληροφορίες Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ανεπαρκείς, απάτητες, αντίγραφα ή μη αποδεκτές. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Πληροφοριών Εγγραφής οποτεδήποτε, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά του.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ως χρήστης του ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, του περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Ο Λογισμικός μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, ανάκληση, κλωνοποίηση, ενοικίαση, μίσθωση, πώληση, τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, λειτουργία ανάποδης μηχανικής ή μεταφορά του ιστότοπου, περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτού. Ο Λογισμικός διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν ρητά χορηγηθεί στη Συμφωνία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή διαδικασίας για την παρεμπόδιση ή την προσπάθεια παρεμπόδισης της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η λήψη οποιασδήποτε ενέργειας που επιβάλλει αστοχία ή απαραίτητο βάρος στο υπολογιστικό υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, ο γραφιστικός σχεδιασμός, η συλλογή, η μεταφορά ιδίων χαρακτηριστικών με μαγνήτη, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων στα πνευματικά δικαιώματα). Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αναρρίχησης ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή συλλογή, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς τη γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται. Δεν κατέχετε τα δικαιώματα κυριότητας ως προς οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από τη TheSoftware δεν αποτελεί παρέκκλιση από το δικαίωμα σε τέτοιες πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς τη σχετική γραπτή άδεια του αναλογούντος κατόχου απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕ ΤΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΣΥΝΟΝΟΜΑΣΙΑ, “FRAMING” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεσμο προς τον Ιστοχώρο ή μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή προστατευμένου υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας) προς τον ιστοχώρο ή τον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η «ενσωμάτωση» του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά στον Ομοιόμορφο Ιθυντή Σειριακής Τοποθεσίας (”URL”) του Ιστοχώρου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη-εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή παύση, κατά περίπτωση, τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ ότι είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία συνδεδεμένη με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ αποκλειστική ευχέρειά μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτές οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς κωδικούς υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, ιών και παρασιτικών προγραμμάτων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε το TheSoftware, κάθε μητρική εταιρεία, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του, και κάθε ένα από τα αντίστοιχά τους μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και/ή άλλους συνεργάτες, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε απαίτηση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή αποφάσεις οποιοδήποτε τρίτου προσώπου που προκλήθηκαν από ή προέκυψαν από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίαση σας της Σύμβασης, και/ή (γ) την παραβίαση σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου εξυπηρετούν το συμφέρον του TheSoftware, κάθε μητρικής εταιρείας, θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών του, και κάθε ένα από τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μέτοχους, εκδότες άδειας, προμηθευτές και/ή δικηγόρους τους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις άμεσα εναντίον σας για λογαριασμό του.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να αναφέρεστε σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτα Μέρη. Επειδή ο TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων και/ή πόρων. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ή πόρους, ούτε για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλα τα σχόλια, ανατροφοδοτήσεις, πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα εγγραφής και/ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε πατήστε Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει βλάβη, καταστροφή, παρεμπόδιση, βανδαλισμό και/ή άλλη επέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας αποτελεί παράβαση ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμονή οποιαδήποτε αποζημίωση εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη φυσικού ή νομικού προσώπου στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το δίκαιο.