Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i Aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem dig og Softwaren vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eneste skøn uden specifikt varsel til dig. Den nyeste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du at overholde alle vilkår og betingelser i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå retligt bindende kontrakter efter gældende lovgivning. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF YDELSERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller -distributører af sådanne varer. Thesoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at Thesoftware på ingen måde er ansvarlig eller erstatningspligtig for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktsælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at Thesoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med tilbudte produkter og/eller tjenester på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og præcise oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler gældende for hver konkurrence, kan du deltage og få chancen for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular fuldt ud. Du accepterer at give sande, præcise, aktuelle og komplette oplysninger i forbindelse med konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) den konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændig, svigagtig, en kopi eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdataene efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationsopsamlingsystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, demontere, omvendtudvikle eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen dele heraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre emner i forbindelse med websitet, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet under gældende ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, videregivelse, offentliggørelse eller salg af en del af websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk gendannelse af materiale fra websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller andre former for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller compile, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelsen af information eller materiale på websitet, eller gennem tjenesterne, fra TheSoftware udgør ikke en fraskrivelse af nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. TheSoftwares navn og logo og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle øvrige varemærker, der vises på websitet eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af nogen varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til Hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres egen hjemmeside eller websted af nogen som helst årsag. Ydermere er det strengt forbudt at “frame” Hjemmesiden og/eller henvise til Uniform Resource Locator (“URL”) for Hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden den forudgående, udtrykkelige, skriftlige tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for alle eventuelle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORVOLDET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware garanterer ikke, at sådanne downloads er fri for skadelig computerkode, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandere og/eller andre partnere skadesløse for enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte være indgivet af en tredjepart som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i eventuelle konkurrencer; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af andre enkeltpersoners og/eller virksomheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og virksomheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte over for dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for nogen skader og/eller tab der opstår derfra.

DATABESKYTTELSESPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brug af websitet og alle kommentarer, feedback, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med websitet, er underlagt vores databeskyttelsespolitik. Vi forbeholder os retten til at anvende al information om din brug af websitet og eventuelle og alle andre personligt identificerbare oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med betingelserne i vores databeskyttelsespolitik. For at se vores databeskyttelsespolitik, bedes du klikke her.

Enhver forsøg af enkeltperson, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere med, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af websiden er en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil konsekvent forfølge enhver tiltag mod en forseelse fra enhver enkeltperson eller enhed i fuldt omfang, som er tilladt i henhold til loven og retfærdigheden.