Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete povolení zasílat vám e-maily týkající se našich nabídek. Pokud se rozhodnete nepřijímat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Softwarový produkt respektuje soukromí každé osoby, která navštíví naše webové stránky. Tato zpráva o ochraně osobních údajů poskytuje oznámení o normách a podmínkách, kterými Softwarový produkt chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webových stránek, které jsou vlastněny a provozovány Softwarovým produktem, včetně Softwarového produktu a Softwarového produktu. Tato zpráva o ochraně osobních údajů poskytuje oznámení o naší praxi sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času změnit, proto se prosím pravidelně vraťte pro přečtení těchto informací.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle přijímá konkrétní informace o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace dobrovolně poskytnuty, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevírají dotazník pro zákaznickou podporu, poskytují životopis pro pracovní příležitosti, nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty pro platbu za služby, odeslání životopisu nebo požádání o určité informace. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwareu prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Většinou budete mít možnost vybrat si, zda chcete, nebo nechcete, aby Software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo, v svém uvážení, posílat bulletin a další důležité informace o vašich službách od Softwaru. Pokud nedostane žádné pokyny od vás, může Software využít informace, které poskytnete, abyste byli informováni o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností The Software, autorizovanými agenturami Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako záruku zisku. Zádost o zisk závisí výhradně na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Není naším záměrem uvádět to jako „plán na zbohatnutí“, a neměli byste na to také pohlížet.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nijak neodhalují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Software. Software tato informace shromažďuje za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která umožňuje návštěvníkovi upravené informace o službách Softwaru). Software tímto způsobem shromážděné informace nekombinuje s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval o přijetí cookies a odmítnul je.

C. Váš software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které sdělíte ve veřejném prostoru, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webových stránek, které Software poskytuje jako součást vašich služeb Software, jsou dostupné pro každého, kdo navštíví daný prostor. Software nemůže chránit žádné informace, které v těchto místech sdělíte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které s Software nemají souvislost. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete sdělit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těch stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na předchozí a v souladu s platnými zákony The Software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoliv šetření souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenesených do The Software) nebo údajně nezákonných aktivitách jakéhokoliv uživatele Služby a přijímá opatření ke zajištění svých vlastních práv. Pro omezené účely realizace této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být požadováno odhalení osobně identifikovatelných informací. Kromě toho si The Software může vybrat monitorování oblastí komunikace jakéhokoliv druhu, aby splnilo jakékoliv právní předpisy nebo požadavky vlády; pokud je takové odhalení nezbytné nebo vhodné pro provoz The Software; nebo k ochraně práv nebo majetku The Software nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem jakéhokoliv zájmu ve prospěch The Software a The Software a dalších stránek vlastněných společností si The Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezujíc se na jméno, adresu a jiné informace, které jste poskytli The Software) třetí straně, která se specializuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí se stáním nástupcem The Software ve vztahu k údržbě a ochraně informací, které The Software shromažďuje a udržuje; a souhlasí s povinnostmi této vyjádřené politiky.