Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten of diensten kopen of zich aanmelden, een klantenservice vraagticket openen, resumé-informatie verstrekken voor werkgelegenheidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de bedrijvenfamilie van de software, geautoriseerde agenten van de software, en andere goederen- en dienstenverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We beweren dit niet als een ‘snel rijk worden schema’, en dat moet jij ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software diensten te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De software gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van de diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie veilig stellen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de geldende wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om zijn exclusieve rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de geldende wetten, kan de software worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; instemt met het opvolgen van de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde informatie; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsdocument.