Voorwaardes

OMVANG EN WIJZIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in tot die voorwaardes en bepalings uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot u gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die hele en enigste ooreenkoms tussen u en die Sagteware met betrekking tot u gebruik van die webwerf en maak al die vorige of gelyktydige ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf ongeldig. Ons behou die reg om die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke te wysig, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en u moet die Ooreenkoms hersien voordat u die webwerf gebruik. Deur u voortgesette gebruik van die webwerf en/of dienste, stem u hiermee in om aan al die terme en voorwaardes in die Ooreenkoms te voldoen wat op daardie tyd van krag is. Daarom moet u gereeld hierdie bladsy vir opdates en/of veranderinge nagaan.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat onder die toepaslike wetgeving kontrakte kan aangaan. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang te verkry nie.

BESKRYSING VAN DIE DIENSTE

Fournisseur de services

En remplissant les formulaires de commande applicables, vous pouvez obtenir, ou essayer d’obtenir, certains produits et/ou services sur le site Web. Les produits et/ou services présentés sur le site Web peuvent contenir des descriptions fournies directement par les fabricants ou distributeurs tiers desdits articles. Le logiciel ne garantit pas que les descriptions de ces articles sont exactes ou complètes. Vous comprenez et acceptez que le logiciel n’est en aucun cas responsable de votre incapacité à obtenir des produits et/ou services sur le site Web ou de tout litige avec le vendeur, le distributeur et les consommateurs finaux du produit. Vous comprenez et acceptez que le logiciel ne sera pas responsable envers vous ou tout tiers pour toute réclamation liée à l’un des produits et/ou services proposés sur le site Web.

KONTESTE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware bemarkingspryse en ander toekennings via Konteste aan. Deur ware en akkurate inligting in verband met die toepaslike registrasievorm van die Kontes te verskaf, en deur in te stem tot die Amptelike Kontesreëls wat van toepassing is op elke Kontes kan jy ‘n kans kry om die bemarkingspryse wat deur elke Kontes aangebied word, te wen. Om aan die Konteste wat op die Webwerf vertoon word, deel te neem, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige Kontesregistrasiedata te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Kontesregistrasiedata te verwerp waar dit bepaal word, na die uitsluitlike skoon en afsonderlike diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy die ooreenkoms oortree; en/of (ii) die Kontesregistrasiedata wat jy verskaf het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd die Kriteria vir Registrasiedata verander, na sy eie diskresie.

LISENSIE GRANS

As ‘n gebruiker van die Webwerf, word daar aan jou ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om toegang te verkry en die Webwerf, Inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die Ooreenkoms. Die Programmatuur kan hierdie lisensie te eniger tyd om enige rede beeïndig. Jy kan die Webwerf en Inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen gedeelte van die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste mag op enige vorm gereproduseer word nie of in enige inligtingsopsisteme, elektronies of meganies, opgeneem word nie. Jy mag nie die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, emuleer, kloon, huur, verhuur, verkoop, wysig, dekompilteer, ontmantel, omgekeerd ingenieursweseer of oordra nie. Die Programmatuur behou enige regte wat nie uitdruklik in die Ooreenkoms toegeken word nie. Jy mag nie enige toestel, sagteware of roetine gebruik om te interfereer of te probeer interfereer met die behoorlike werking van die Webwerf nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitengewoon groot las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

PROPRIETARY RIGHTS

The content, organisation, graphics, design, compilation, magnetic translation, digital conversion, software, services and other matters related to the Website, Content, Contests and Services are protected under applicable copyrights, trademarks and other proprietary (including, but not limited to, intellectual property) rights. The copying, redistribution, publication or sale by you of any part of the Website, Content, Contests and/or Services is strictly prohibited. Systematic retrieval of material from the Website, Content, Contests and/or Services by automated means or any other form of scraping or data extraction in order to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database or directory without written permission from TheSoftware is prohibited. You do not acquire ownership rights to any content, document, software, services or other materials viewed at or through the Website, Content, Contests and/or Services. The posting of information or material on the Website, or by and through the Services, by TheSoftware does not constitute a waiver of any right in or to such information and/or materials. The TheSoftware name and logo, and all associated graphics, icons and service names, are trademarks of TheSoftware. All other trademarks appearing on the Website or by and through the Services are the property of their respective owners. The use of any trademark without the applicable owner’s express written consent is strictly prohibited.

DIE SKAKEL NA DIE WEBWERF, KO-BRANDERING, “FRAMING” EN/OF VERWYSING NA DIE WEBWERF IS VERBODE

Tensy die uitdruklike toestemming verkry is van TheSoftware, mag niemand die Webwerf, of dele daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logo’s, handelsmerke, handelsname of kopieregbeskermde materiaal), skakel na hul webwerf of webwerfplek nie. Verder is dit uitdruklik verbode om die Webwerf te “frame” en/of die Uniforme Bron Lokator (“URL”) van die Webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media te verwys sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van TheSoftware. U stem uitdruklik daarmee in om saam te werk met die Webwerf om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te stuit, soos van toepassing. U erken hiermee dat u aanspreeklik sal wees vir enige skade wat daarmee verband hou.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Ons behou die reg, na ons eie goeddunke, om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die Webwerf verskyn, te wysig en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoeke laai inligting van die Webwerf af op eie risiko. Die sagteware bied geen waarborg dat sulke aflaai vry is van beskadigende rekenaarkodes nie, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

SKADELOOSSTELLING

Jy stem daarmee saam om TheSoftware, elkeen van hul ouers, filiale en gelieerdes, en elkeen van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agentuurders, mede-brandpartners en/of ander vennote, skadeloos te stel teen enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureurkoste), skade, gedinge, koste, aanmanings en/of vonnisse, wat ook al deur ‘n derde party gemaak word weens of voortspruit uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) jou oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is ten gunste van TheSoftware, elkeen van hul ouers, filiale en/of gelieerdes, en elkeen van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agentuurders, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen jouself af te dwing.

DERDEPARTEI WEBSTELLE

Die Webwerf mag skakels na en/of verwysings na ander Internet webwerwe en/of hulpbronne verskaf, insluitend, maar nie beperk tot, dié wat deur Derdepartyverskaffers besit en bedryf word. Aangesien TheSoftware geen beheer oor sulke derdeparty webwerwe en/of hulpbronne het nie, erken en stem jy hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdeparty webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder ondersteun TheSoftware dit nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidbeleide, inhoud, advertering, dienste, produkte en/of ander materiale by sulke derdeparty webwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade of verlies wat daaruit voortvloei nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Die gebruik van die webtuiste, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasie-data en/of materiaal wat jy indien deur of in verband met die webtuiste, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webtuiste, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur jou voorsien word, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Klik hier om ons Privaatheidsbeleid te sien.

Enige poging deur enige individu, ongeag of dit ‘n TheSoftware-klant is of nie, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, manipuleer, vandaliseer en/of andersins te verhinder, is ‘n oortreding van kriminele en siviele reg en TheSoftware sal enige en alle regsmiddele in hierdie verband teen enige oortredende individu of entiteit nakom tot die volle omvang toelaatbaar deur die reg en billikheid.